Raport Mastercard na temat o otwartej bankowości

Raport Mastercard zawiera analizę postępów we wdrożeniu otwartej bankowości na terenie Europy. Swoim zasięgiem obejmuje aż dziesięć krajów. Jak wypada w nim Polska?

Najnowszy raport Mastercard sprawdza gotowość krajów europejskich do korzystania z rozwiązań otwartej bankowości. Z badania wynika, że Polska znajduje się w gronie tych państw, które traktują otwartą bankowość jako usługę umożliwiającą rozszerzenie relacji banku z klientem za pomocą kolejnych kanałów.

Według raportu „Open Banking Readiness: The Future of Open Banking in Europe” otwarta bankowość w szybkim tempie staje się globalnym zjawiskiem. Rozwiązanie to zapewnia bowiem firmom i klientom dużo większe możliwości kontrolowania swoich danych finansowych. Równocześnie wspiera także rozwój innowacji wśród podmiotów rynku finansowego.

Polska na tle Europy

Autorzy raportu zwrócili uwagę na dobrze rozwiniętą infrastrukturę bankowości internetowej i bankowości mobilnej w Polsce. W połączeniu z wysokim poziomem ucyfrowienia społeczeństwa tworzy to doskonałe podstawy do rozwoju otwartej bankowości. Już w tej chwili w Polsce działa 46 interfejsów API. W raporcie wskazano również, że wiele banków działających na terenie kraju opracowało konkurencyjną politykę bankowości cyfrowej. W jej ramach utworzyły platformę służącą do wygodnych płatności cyfrowych.

Raport Mastercard odnosi się także do samej gotowości obywateli krajów europejskich do korzystania z rozwiązań, które zapewnia otwarta bankowość. Jedną z jej składowych jest powszechny dostęp do Internetu, a analizy wykazały, że korzysta z niego aż 87 proc. ankietowanych Polaków. Nasz kraj posiada również najwyższy wskaźnik liczby abonamentów telefonii komórkowej na mieszkańca – wynosi on aż 137 proc.

Z raportu Mastercard wynika, że KNF do tej pory przydzieliła:

  • 6 podmiotom – licencję na usługę inicjowania płatności (PIS),
  • 10 podmiotom – usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS),
  • 108 podmiotów prowadzi natomiast działalność dostawcy usług zewnętrznych (TPP – Third Party Providers).

Wykorzystując ogólnoeuropejskie zmiany, takie jak dyrektywa PSD2, wszystkie europejskie banki czynią postępy w kierunku w pełni otwartego środowiska bankowego i podobnie jest w Polsce. Stosowane podejścia są różne, dlatego, aby wszystkie rynki europejskie mogły skorzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą otwarta bankowość, potrzebujemy większej standaryzacji. Mastercard Open Banking Connect udostępnia uniwersalne połączenie z systemami otwartej bankowości instytucji finansowych, zapewniające dostawcom zewnętrznym skalowalność, elastyczność i szybkość

– mówi Jim Wadsworth, wiceprezes Mastercard ds. otwartej bankowości.

Pod względem liczby interfejsów API otwartej bankowości palmę pierwszeństwa w Europie dzierży jednak Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie. To właśnie te państwa najlepiej wykorzystują możliwości, jakie zapewnia otwarta bankowość. Poświadczają to liczby – Norwegia posiada aż 194 interfejsy API, podczas gdy Wielka Brytania ma ich 166.

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password