Verba Veritatis 2024. ZPF i Akademia Leona Koźmińskiego nagrodzą najlepsze prace z zakresu etyki biznesu

dodał finafXadmin
0 komentarzy

Już po raz 19. studenci i absolwenci uczelni wyższych z siedzibą na terenie Polski mogą zgłaszać do konkursu swoje prace dyplomowe. Termin upływa 31 lipca.

Konkurs Verba Veritatis, którego organizatorami są Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Akademia Leona Koźmińskiego, już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń promujących m.in. etykę w biznesie, społeczną odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny czy walkę
z nadużyciami.

Konkurs Verba Veritatis. Ważne informacje

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie osoby, które nie wcześniej niż 1 września 2022 r. obroniły na uczelniach z siedzibą w Polsce prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie, doktorskie, habilitacyjne, podyplomowe i MBA.

Zakres tematyczny prac powinien dotyczyć m.in. etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG, dobrych praktyk w instytucjach finansowych, przeciwdziałania nadużyciom w życiu gospodarczym, a także różnorodności, równości i inkluzywności (DEI).

Szczegółowe informacje, pełny zakres tematyczny, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 19. edycji konkursu są dostępne na stronie: https://zpf.pl/inne-projekty/konkurs-verba-veritatis/

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć: skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy, egzemplarz zgłaszanej pracy oraz jej streszczenie. Zgłoszenia można składać do 31 lipca.

Dla autorów najlepszych prac dyplomowych przewidziano nagrody pieniężne. Zostaną one wręczone w grudniu 2024 r. podczas Kongresu Instytucji Finansowych organizowanego przez ZPF.

Prawie 490 prac dyplomowych zgłoszonych w ciągu 18 edycji konkursu

Konkurs Verba Veritatis z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród studentów
i absolwentów. W dotychczasowych 18 edycjach zgłoszono 487 prac dyplomowych autorów z 69 uczelni w całej Polsce.

– Stawiamy na to, by konkurs miał charakter interdyscyplinarny, a udział w nim mogły wziąć osoby zainteresowane zagadnieniami etycznymi w gospodarce i nauce o zarządzaniu. W ten sposób promujemy też wśród młodych ludzi, którzy wkraczają na ścieżkę rozwoju zawodowego, zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu – podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Partnerami i Patronami konkursu Verba Veritatis są:

– Partnerzy Główni: BEST S.A., CRIF Sp. z o.o.; Partnerzy: ERIF BIG S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

– Patronat Honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej.
W skład ZPF wchodzi obecnie ponad 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Podobne wpisy