BanqUP zasilił szeregi Unifiedpost Group

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy
zespół składa puzzle

BanqUP, polsko-belgijski fintech, został właśnie przejęty przez Unifiedpost Group. To spółka, która niedawno spektakularnie zadebiutowała na belgijskiej giełdzie.

BanqUP to znany na polskim rynku fintech, który w swojej ofercie posiada przede wszystkim platformę otwartej bankowości. To innowacyjne rozwiązanie pozwala zintegrować się z systemami banków. W ten sposób partnerzy marki mogą pozyskiwać dane z rachunków bankowych i świadczyć nowe usługi.

BanqUP ułatwia:

  • integrację kont bankowych,
  • ocenę zdolności kredytowej,
  • potwierdzanie tożsamości,
  • zarządzanie płynnością finansową MŚP.

Obecnie platforma BanqUP zapewnia dostęp do banków pochodzących z czternastu europejskich krajów. Dla klientów oznacza to dostęp do danych z wszystkich najważniejszych europejskich standardów bankowych API.

Warto również wspomnieć, że BanqUP oferuje również usługę TPP-as-a-service. Mogą z niej skorzystać firmy, dla których ubieganie się o licencję TPP jest zbyt skomplikowane lub zbędne, a jednocześnie podmioty te nie chcą rezygnować z możliwości, jakie zapewnia otwarta bankowość. TPP-as-a-service zapewnia dostęp do zagregowanych danych bankowych, dzięki którym firmy mogą wykorzystywać open banking bez uzyskiwania licencji.

Europejska spółka przejmuje banqUP

Teraz belgijsko-polski fintech został przejęty przez belgijską markę Unifiedpost Group. To wiodąca europejska spółka, która działa w branży fintech i jest notowana na belgijskiej giełdzie Euronext. Marka ma aspiracje do stania się wiodącą platformą usług biznesowych dla MŚP opartą na chmurze. W tej chwili rozwija narzędzie przeznaczone dla usług administracyjnych i finansowych. Łączy ono użytkowników Unifiedpost, ich dostawców, klientów i inne podmioty.

Przejęcie banqUP pozwoli belgijskiej spółce wzbogacić swoją ofertę o otwartą bankowość oraz analizę danych na rzecz obsługiwanych przez siebie klientów z sektora MŚP. Integracja z polsko-belgijskim fintechem zapewni Grupie Unifiedpost dostęp do danych bankowych i danych pochodzących z API finansowych. Dane te mogą posłużyć do prognozowania przepływów pieniężnych czy cross-sellu oraz up-sellu rozwiązań finansowych i płatniczych. Ponadto Grupa Unifiedpost oraz banqUP planują wprowadzić wspólne produkty i usługi z myślą o sektorze MŚP, rozwoju usług w zakresie e-faktur i płatności w Polsce.

Cieszę się z tej współpracy i nowych możliwości, jakie nam daje przyłączenie do Grupy Unifiedpost. Dotąd, dzięki obecności w siedmiu krajach, byliśmy międzynarodową firmą z branży fintech. Przy poszerzonym do 20 krajów zasięgu możemy zrobić jeszcze więcej – zaoferować nowe, innowacyjne usługi dla przedsiębiorców MŚP w Polsce i za granicą

– mówi Krzysztof Pulkiewicz, współzałożyciel banqUP.

Unifiedpost ma spory apetyt na sukces

Równocześnie firma Unifiedpost dokonała również innych transakcji. Przejęła dwa kolejne podmioty – skandynawski 21 Grams i belgijski AKTI.

Unifiedpost Group, założona w 2001 roku przez obecnego CEO, to innowacyjna i globalna firma technologiczna z szerokim portfolio usług cyfrowych. Wierzę, że nasza bliska współpraca i wymiana doświadczeń pozwoli na liczne synergie zarówno na polu infrastruktury oraz bezpieczeństwa, jak i produktowym

– dodaje Łukasz Chmielewski, CTO i współzałożyciel banqUP.

Dzięki przeprowadzonym transakcjom Unifiedpost poszerzy swój zasięg o kolejne pięć krajów. W tej chwili marka operuje już na piętnastu rynkach europejskich. Teraz ich liczba wzrośnie do dwudziestu. W tym gronie znajdzie się także Polska.

Dzięki ogłoszonym właśnie trzem akwizycjom stawiamy właściwe kroki w kierunku paneuropejskiej platformy usług związanych z dokumentami, tożsamością i płatnościami. Z niecierpliwością oczekujemy, kiedy 21 Grams, AKTI i banqUP wejdą w skład zespołu Unifiedpost i będą współpracować w celu realizacji strategii zapewniającej stały wzrost i wartość dla naszych klientów

– tłumaczy Hans Leybaert, CEO i założyciel Unifiedpost Group.

Podobne wpisy