BNPL Odroczone płatności w Polsce – wygoda dla klienta czy także bezpieczne finansowanie?

O fenomenie BNPL na świecie i w Polsce mówi się już od jakiegoś czasu. Wystarczy spojrzeć na dane i wnioski prezentowane w światowych i polskich raportach na temat sytuacji i trendów w tym obszarze, aby nie mieć wątpliwości, że jest to aktualnie chyba jeden z najbardziej gorących tematów, poruszanych w kontekście tego w jaką stronę będą szły fintechy i w jaką stronę – wydaje się – powinny podążać także banki.

Udział globalny BNPL w płatnościach e-com

Udział globalny BNPL w płatnościach e-commerce, jak wynika z raportu WorldPay dotyczącego trendów w płatnościach, będzie sukcesywnie wzrastał, aby do 2024 podwoić się i osiągnąć poziom 4,2%. W Europie już teraz ten udział wynosi 7,4% i zgodnie z przewidywaniami będzie dynamicznie rósł. Udział w tych wzrostach ma i będzie miała niewątpliwie Polska, która jest krajem o olbrzymim potencjale, dużym rynku i otwartością społeczeństwa, szczególnie młodego, na elastyczne, nowoczesne rozwiązania, także w obszarze płatności. Przewiduje się, że w 2024 r. wartość transakcji w e-commerce osiągnie poziom 20 mld USD, w czym swój udział z pewnością będzie miała forma płatności jaką jest BNPL. Potencjał tego rynku w Polsce szacuje się na 3,5 mln klientów.

Nie dziwi zatem fakt, że na polskim rynku pojawia się coraz więcej inicjatyw i ofert w obszarze BNPL, w tym wejście na rynek takich gigantów jak Klarna, które stawiają wyzwanie podmiotom działającym już jakiś czas na polskim rynku, w tym polskim dynamicznie rozwijającym się start-upom, jak PayPo na przykład.

Pomimo, że już mówi się o konsolidacji tego rynku, to będzie na nim miejsce dla różnych podmiotów, działających w rożnych modelach biznesowych. Mówi o tym raport McKinsey, który wskazuje na pięć modeli biznesowych, odpowiadających na różne potrzeby grupy docelowej. To co je łączy to integracja na całej ścieżce zakupowej oraz budowa zaangażowania klienta, która przy modelu finasowania jakim jest BNPL jest kluczowa i z sukcesem realizowana. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych, 80% klientów, którzy mają dostęp do finansowania off-card, czyli niepowiązanego z kartą, wybiera płatność BNPL – bo jest wygodnie, przejrzyście i sprawnie.     

W biznesie BNPL

Sięgając do doświadczeń z rynku DACH, gdzie płatności BNPL lub open invoices są najczęściej stosowaną formą płatności i prawdziwym efektem dźwigni dla e-commerce, należy zwrócić uwagę na 8 kluczowych elementów, niezwykle istotnych przy wprowadzaniu zakupów z odroczoną płatnością, których odpowiednie zagospodarowanie przełoży się na sukces.

W biznesie BNPL – jak w każdym związanym z finansowaniem klienta – jednym z kluczowych aspektów jest element związany z odpowiednią oceną klienta, niezbędną dla bezpiecznego finansowania klienta oraz bezpiecznego biznesu.

Proces oceny klienta standardowo zaczyna się od wstępnej selekcji klienta – czy chcemy mu zaoferować naszą usługę. Następnie lub równolegle następuje weryfikacja antyfraudowa, która w przypadku usług BNPL jest kilkuwymiarowa, bo bierze pod uwagę nie tylko ocenę wiarygodności samego klienta i podawanych przez niego danych, ale także kategorię produktu, jego wartość, sklep. Klient przechodzi przez proces identyfikacji, aby po jej potwierdzeniu dokonać oceny wiarygodności i zdolności kredytowej.

Ponieważ musi być wygodnie, przejrzyście i sprawnie liczy się efektywność tego procesu. Ma być szybko i skutecznie.

CRIF, jako wieloletni partner dla firm działających w obszarze BNPL

CRIF, jako wieloletni partner dla firm działających w obszarze BNPL, z doświadczeniem zdobywanym na wielu rynkach, efektywnie wspiera procesy oceny klienta, także w Polsce, adresując każdy z wymienionych wcześniej elementów.

Zaczynając od identyfikacji klientaprzy wykorzystaniu technologii CRIF poprawiamy jakość danych wejściowych od naszych klientów oraz zwracamy już wystandaryzowane i znormalizowane dane a także potwierdzamy istnienie budynków oraz ich rodzajów (np. szkoła, budynek biurowy, budynek mieszkalny). Dzięki temu możliwe jest budowanie reguł decyzyjnych na danych adresowych.

Dodatkowo dzięki wykorzystaniu danych o ponad 16 mln osób CRIF jest w stanie potwierdzić w automatycznym procesie weryfikacji czy „zna” daną osobę, ocenić jej „kontaktowalność”, co w kanale on-line, przy braku fizycznej styczności z klientem, jest niezwykle ważnym elementem.   

Oferujemy przeciwdziałanie próbom wyłudzeń poprzez identyfikowanie nietypowych zestawień danych we wnioskach, np. powtórzenia e-mail, telefonu, konto wśród wielu aplikantów. Dostarczamy szeroki wachlarz reguł antyfraudowych, w tym związanych z funkcjonalnością Bezpieczny PESEL, którą wdrożyliśmy pod patronatem PZIP dla ochrony konsumentów, dostarczając im możliwość zastrzegania swojego numeru PESEL.

Najważniejszy szereg danych

Szereg danych łączymy w model decyzyjny z definicją default = neverpayer, osoby, która wnioskuje o finansowanie z brakiem intencji spłaty, gdzie celem jest obniżenie default rate i poprawa approval rate. Wdrożyliśmy już czwartą generację modelu scoringowego z GINI na poziomie 66%.

Detektujemy także rozbieżności w nr PESEL i dowodzie tożsamości.

Dostarczamy i łączymy dane o zobowiązaniach z różnych źródeł, w tym upadłość konsumencką, bezskuteczne egzekucje komorniczo-sądowe oraz dane z giełd wierzytelności.

Oprócz tego, dla efektywnej oceny wiarygodności płatniczej i kredytowej klienta, we współpracy z uczestnikami rynku, stworzyliśmy system wymiany informacji pożyczkowej, w ramach którego cały rynek pożyczkowy oraz podmioty działające w obszarze BNPL, mają dostęp do pełnej, aktualnej i historycznej informacji o zobowiązaniach pożyczkowych – aktualnie dotyczącej około 2,3 mln osób.

W celu wypełnienia luki informacyjnej, powstającej w wyniku sprzedaży wierzytelności, nawiązaliśmy współpracę z sektorem windykacyjnym, dzięki której pożyczkodawcy lub inne podmioty, dla których ważna jest ocena wiarygodności klienta, mają dostęp do danych o dłużnikach. Wg aktualnego stanu do ponad 1,5 mln osób i 3 mln wierzytelności, głównie z sektora finansowego – co piąty pożyczkodawca ma co najmniej jeden dług, obsługiwany przez firmę windykacyjną.

Aby dopełnić zestaw danych o kliencie, oferujemy naszym klientom także dostęp do danych transakcyjnych z rachunków bankowych z pełnym wsparciem w postaci kategoryzacji, zdefiniowanych agregatów oraz wskaźników i scoringiem. Z wykonanych na różnych rynkach analiz PoC, wynika, że dane te niekoniecznie są skorelowane a danymi z biur kredytowych. Należy zatem te dane traktować jako komplementarne, uzupełaniające dla pełnej oceny klienta.  

Liczny CIRF z sektora BNPL

W ramach podsumowania chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma liczbami, opartymi na dotychczasowej współpracy CRIF z sektorem BNPL.

Blisko 31% wniosków kierowanych do CRIF w celu oceny klienta wnioskującego o odroczoną płatność zostaje wzbogaconych o informację pożyczkową lub inną odroczoną płatność. Ta skala dynamicznie rośnie, z miesiąca na miesiąc obserwujemy wzrosty o kilka punktów procentowych. Dla porównania hit ratio dla sektora pożyczkowego to 91%.

Prawie 30% osób ma finansowanie w postaci odroczonej płatności. W ujęciu liczbowym 17% transakcji dotyczy odroczonych płatności a kwotowo prawie 2%.

Konkludując, widzimy jak dynamiczny rozwój rynku BNPL przekłada się na dynamiczny rozwój w zakresie wymiany danych, pokrywając się jednocześnie w coraz większym stopniu z sektorem pożyczkowym, co tylko potwierdza sens wzajemnej wymiany danych i wpływa na bezpieczeństwo finansowania klientów.

Jak CRIF wspiera bezpieczne prowadzenie biznesu w obszarze Buy Now Pay Later?   Odpowiemy na to pytanie w indywidualnych rozmowach – zapraszamy do kontaktu https://www.crif.pl/kontakt/

O autorze:

Jolanta Pytel – Senior Key Account Manager w CRIF Poland zajmuje się współpracą z kluczowymi klientami z sektora finansowego na rynku wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem sektora pożyczkowego oraz ubezpieczeniowego.  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientami i partnerami biznesowymi, jak również w tworzeniu i wdrażaniu produktów. To ekspert w swoje dziedzinie -posiada doskonałą znajomość rynku wymiany informacji. Jako priorytet w swej karierze zawodowej traktuje orientację na jakość i efektywną współpracę dlatego w pracy na co dzień łączy kompetencje sprzedażowe z product managementem.


Dotychczasowa działalność zawodowa Jolanty zaowocowały zdobyciem następujących nagród:


•Mistrz Wartości w kategorii Klient za rok 2018
•Drugie i trzecie miejsce w konkursie sprzedażowym IGrzyska w latach 2016 i 2017 za osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników.

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password