Badanie świadomości finansowej młodych Polaków

Jak wygląda stan wiedzy o finansach młodych Polaków? Co charakteryzuje ich decyzje konsumenckie i postawy finansowe? Z jakimi trendami są one związane?

Pokolenie Z znacząco różni się od swoich poprzedników. Jego typowym przedstawicielem jest zazwyczaj osoba w wieku 18-25 lat, która ma średnio 4 113 zł długu (dane CRIF na koniec roku 2021) i nie zawsze wie jak go spłacić. Pokolenie to nie zadłuża się na wysokie kwoty, ale zarówno liczba dłużników, jak i wartość zobowiązań rośnie najdynamiczniej właśnie w tej grupie.

Zamiast zaciągać kredyty hipoteczne, by mieć mieszkanie na własność, wolą oni wynajmować. Zamiast kupować samochód, mają leasing. Chętnie biorą na raty najnowsze gadżety technologiczne, typu laptop, smartphone czy tablet, nie rozumiejąc, w jaki sposób działają mechanizmy finansowania tych zakupów. Ze względu na brak stabilnych dochodów często zalegają z płatnościami lub popadają w spirale zadłużenia i szukają alternatywnych form finansowania swoich zobowiązań.

Ale czy faktycznie takie podejście do finansów jest powszechne wśród młodych ludzi?

CRIF Sp. z o.o. we współpracy ze Banking Magazine oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przygotowuje badanie świadomości finansowej młodych Polaków pod kierownictwem dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW.

Celem badania jest opisanie stanu wiedzy Pokolenia Z na temat ich finansów i sposobów nimi zarządzania. 

Jeśli jesteś licealistą lub studentem – zapraszamy

       Weź udział w badaniu

Badanie potrwa od kwietnia do czerwca 2022 r., a jego wyniki zostaną zaprezentowane w formie raportu na wydarzeniu networkingowym branży FinTech Fintech Rejs we Wrocławiu 9 czerwca 2022. Raport zostanie również udostępniony mediom.

Aktywność CRIF w zakresie projektów wychodzących poza nasz core biznesowy związana jest  z odpowiedzialnością społeczną marki w zakresie edukacji finansowej społeczeństwa. Poza ogólnodostępnym systemem zastrzegania numeru PESEL w serwisie https://www.bezpiecznypesel.pl/ w badaniu świadomości finansowej młodych Polaków chcemy skupić się właśnie na tej grupie — obserwując na rynku, ale też w domu jako rodzice — zmianę w zachowaniu młodych ludzi odnośnie ich finansów. Czy te obserwacje zostaną potwierdzone w badaniu, a może nawet uchwycone jako trend? Zobaczymy” – powiedział Piotr Badura, Wiceprezes firmy CRIF w Polsce.

„W dzisiejszym ekosystemie gospodarczym szczególną rolę i znaczenie ma łączenie sfery biznesu i nauki. Takie połączenie zapewnia efekt synergii i sprzyja współtworzeniu wartości i zrównoważeniu. Budowanie wartości powinno być zawsze oparte na wiedzy. Jednym z narzędzi pozyskiwania wiedzy i prawdy o zachodzących zjawiskach gospodarczych i społecznych są badania rynku. Do przeprowadzonego przez nasz zespół badania ankietowego dotyczącego postaw młodych uczestników rynku wobec zasobów finansowych i zarządzania nimi, zaprosiliśmy młodych konsumentów – głównie studentów, jak i licealistów. Badanie miało charakter ilościowy i stanowiło początek długofalowego, cyklicznego projektu badawczego. W tym miejscu  serdecznie zapraszamy w dalszym ciągu potencjalnych respondentów, a zatem młodych konsumentów do wypełnienia ankiety, jeśli jeszcze tego nie zrobili – kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://forms.gle/H5yd7ByeW7CwwDWQ8 ” dodaje dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , opiekun naukowy projektu.

„Żyjemy w bardzo ciekawych i niespotykanych czasach. W ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej w sposobie życia jak również edukacji. Zwłaszcza ten drugi element naszych doświadczeń będzie znamienny w skutkach, które pewnie zaobserwujemy na przestrzeni najbliższych lat. „Badanie Świadomości finansowej młodych Polaków” to niezmiernie ważny wkład każdego z nas, aby pokazać potrzeby, sposoby a przede wszystkim nastroje i stan wiedzy na dziś. To pewnie również niezwykle ważny element poznania trendów, a co za tym idzie pełnej ścieżki edukacyjno-informacyjnej w danym kierunku nowych, być może alternatywnych form budowania tej świadomości”- skomentował współpracę w projekcie Rafał Tomkowicz, redaktor naczelny BankingMagazine.

Partnerzy projektu badawczego

CRIF  to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem. Firma prowadzi działalność w Polsce poprzez spółkę CRIF Sp. z o.o.

Na terenie Polski działa też Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii. www.crif.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

https://www.ue.wroc.pl/

Banking Magazine to nośnik informacji z rynku bankowego jak również całego obszaru rynku consumer finance oraz finansów firmowych.
Serwis publikuje ciekawe informacje dotyczące produktów bankowych ale również wszelkich alternatywnych form rozwiązań technologicznych dostępnych na polskim rynku finansowym. https://bankingmagazine.pl/

Kontakt dla mediów

Anna Kowalik

CRIF Marketing & PR

e-mail: [email protected]

tel: + 48 791 419 127

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password