Ugody dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi od BOŚ

Pod koniec stycznia Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalny program przewidujący ugody dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi. Z programu mogą skorzystać ci klienci, którzy posiadają kredyty zaciągnięte w obcej walucie.

Dokładnie 31 stycznia BOŚ uruchomił program przewidujący ugody dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi. Realizacja programu opiera się na zasadach, które przedstawił Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W myśl zaproponowanych przez niego reguł kredyty walutowe powinny być przeliczane tak, jakby od samego początku były zaciągane w złotówkach.

Ugody dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi – jak się o nie ubiegać?

W celu zawarcia ugody niezbędne jest złożenie wniosku o mediację, w której udział weźmie Mediator Sądu Polubownego przy KNF. Procedura zawarcia ugody dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi charakteryzuje się ograniczonymi formalnościami. Samo podpisanie umowy następuje w wybranym przez klienta oddziale banku, podczas gdy proces mediacji odbywa się całkowicie zdalnie.

BOŚ umożliwił swoim klientom zgłaszanie chęci wzięcia udziału w programie za pośrednictwem bankowości elektronicznej (BOŚBank24). W wypadku skorzystania z tego rozwiązania, osoby zainteresowane powinny oczekiwać na kontakt doradcy Banku Ochrony Środowiska.

Program przewidujący ugody dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi jest przeznaczony jedynie dla klientów indywidualnych, a same mediacje są bezpłatne. W przypadku klientów, którzy posiadają dwa niespłacone kredyty walutowe, konieczne jest jednak złożenie osobnych wniosków dla każdego z nich. W tym miejscu warto zaznaczyć, że samo złożenie wniosku o mediację wcale nie oznacza, że trzeba podpisać zaproponowaną ugodę.

Z programu mogą skorzystać osoby posiadające kredyt walutowy w jednej z określonych walut:

  • CHF,
  • EUR,
  • USD.

Dodatkowy warunek stanowi cel kredytu hipotecznego – powinien być on zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe, a kredytobiorcy powinni nadal go spłacać. Istotny jest fakt, że możliwość zawarcia ugody dotyczy wyłącznie posiadaczy hipotecznych kredytów walutowych. Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać posiadacze pożyczek hipotecznych, a także kredytów, które zostały wypowiedziane bądź już spłacone.

Jak działa ugoda?

Cały proces zawierania ugody przewiduje, że kredyt walutowy zostanie przekształcony na kredyt w złotówkach, a przy tym rozliczony w taki sposób, jakby od samego początku był zaciągnięty w tej walucie. Zachowane zostaną przy tym wszelkie inne parametry kredytu, czyli zmianom nie ulegnie ani okres kredytowania, ani forma spłaty zobowiązania.

Jeszcze przed spotkaniem z mediatorem klient otrzymuje od banku dokładną informację. Zawiera ona dane na temat aktualnego stanu jego kredytu oraz wyliczenie tego, jak taki kredyt wyglądałby w przypadku zaciągnięcia go w złotówkach.

Sama wysokość raty jest uzależniona od wysokości salda, które zostało ustalone w ramach ugody. Z tego powodu bank jest w stanie ją podać dopiero po jej zawarciu. Wcześniej klient poznaje jedynie szacunkową wysokość raty, którą bank przedstawia mu w ramach postępowania mediacyjnego.

Cały proces korzystania z programu ugód Banku Ochrony Środowiska rozpoczyna złożenie wniosku o zawarcie ugody w oddziale banku. Następnie następuje podpisanie umowy o mediacje. Wówczas bank przesyła umowę o mediacje do Sądu Polubownego, który na tej podstawie wyznacza termin spotkania mediacyjnego. Przed spotkaniem kredytobiorca może wskazać mediatora, który będzie go reprezentował. Po zakończeniu mediacji – w sytuacji, gdy obie strony godzą się na zaproponowane warunki – bank oraz kredytobiorca mogą podpisać ostateczną ugodę.

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password