Czym zajmuje się Rzecznik MŚP?

Rzecznik MŚP to jednoosobowy organ stojący na straży praw polskich przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem jest ochrona ich interesów i nadzór nad wdrażaniem w życie zapisów Konstytucji dla Biznesu.

W czerwcu 2018 r. premier Mateusz Morawiecki powołał pierwszego Rzecznika MŚP. Został nim poseł PiS Adam Abramowicz. To właśnie on stoi obecnie na straży praw właścicieli firm i reprezentuje ich interesy w kontaktach z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz zawodowymi.

Powołanie instytucji Rzecznika MŚP w czerwcu ubiegłego roku było jednym z założeń Konstytucji dla Biznesu. To kolejny krok polskiego rządu w celu poprawy stosunków z przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Bliżej Biznesu.

Rzecznik MŚP ma być gwarantem właściwego wdrożenia w życie zapisów Konstytucji dla Biznesu. To pakiet ustaw mających poprawić sytuację polskich przedsiębiorców i ułatwić prowadzenie działalności na terenie naszego kraju.

Kompetencje Rzecznika MŚP

Głównym zadaniem Rzecznika MŚP jest ochrona praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Organ dysponuje szeregiem rozmaitych rozwiązań, które wspomagają go w realizowaniu wyznaczonych zadań. Może m.in. wystąpić o zmianę przepisów szkodliwych dla rozwoju przedsiębiorczości, a nawet samodzielnie zaproponować regulacje, które jego zdaniem usprawnią prowadzenie działalności w Polsce.

Rzecznik MŚP może również zwracać się do właściwych organów władzy publicznej z prośbą o interpretacje niejasnych przepisów oraz brać czynny udział w pracach nad regulacjami wpływającymi na działalność sektora.

Rzecznik MŚP ma również możliwość interweniowania w przypadku wykrycia poszczególnych nieprawidłowości. Może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w sprawie konkretnych urzędników, a nawet o wzniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. W jego kompetencjach leży informowanie organów kontroli lub nadzoru o wszelkich usterkach wykrytych w funkcjonowaniu organów administracji publicznej wyjaśnia Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Bliżej Biznesu.

Rzecznik MŚP ma czuwać nad poszanowaniem zasady wolności gospodarczej, zasady równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji. Ma możliwość interweniowania w sprawach konkretnych firm oraz prowadzenia mediacji między przedsiębiorcami a administracją. Powołanie tej instytucji ma wpłynąć na wzrost zaufania przedsiębiorców do polskiego rządu.

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password