Warunki uzyskania kredytu przez spółkę

Kredyt to jeden z najpopularniejszych, zewnętrznych sposobów finansowania polskich przedsiębiorstw. Związek Banków Polskich, na podstawie badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”, podaje, że ponad połowa średnich firm i dwie piąte mikro i małych przedsiębiorstw aktualnie korzysta z kredytów bankowych. Po zakończeniu 2017 roku oszacowano, że suma kredytów udzielonych przedsiębiorcom przez polskie banki wynosi ponad 366 mld zł. Jednak czy uzyskanie kredytu dla firmy jest proste? Jakie wymagania należy spełnić? A jak wygląda ubieganie się o kredyt dla spółki?

Zdolność kredytowa przedsiębiorstw

Mylne jest przekonanie, że pozytywna decyzja kredytowa banku opiera się tylko na braku notowań większych strat w przedsiębiorstwie. Podczas rozpatrywania wniosków kredytowych od firm, banki sprawdzają jeszcze szereg innych, decydujących czynników. Paweł Mazur z ANG Biznes tłumacząc, jakie warunki należy spełnić, w pierwszej kolejności wymienia PIT przedsiębiorcy za ubiegły rok. Wykazana w nim strata większa niż 5% jest dyskwalifikująca, a banki traktują ją jako ryzyko. Niewielkie szanse na uzyskanie kredytu mają również firmy, które zawiesiły swoją działalność. Jako data rozpoczęcia działalności brana pod uwagę jest data wznowienia działalności, a staż krótszy niż 12 miesięcy jest uważany za zbyt krótki do prawidłowego wyliczenia zdolności kredytowej.

Duże znaczenie podczas starania się o kredyt dla firmy ma też sposób rozliczania się z fiskusem. Najmniej pożądany dla banków jest sposób ryczałtowy, ponieważ występują tu największe trudności w obliczaniu dochodu. Wnioski kredytowe takich firm mogą zostać od razu odrzucone. Znaczenie ma także rodzaj wykonywanej działalności – przykładowo: banki niechętnie udzielają kredytów dla branży budowlanej oraz transportowej. Trudności może również sprawić posiadanie zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Starający się o kredyt przedsiębiorca powinien jak najszybciej spłacić zaległości lub wnioskować w odpowiednich instytucjach o rozłożenie ich na raty. Jeśli jednak to nie nastąpi, bank może wydać negatywną decyzję kredytową, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi wysoka kwota kredytu.

Spółka z o.o. a zdolność kredytowa udziałowców

Proces starania się o kredyt dla spółki z o.o. wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim przed złożeniem wniosku, konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki. Dotyczy to jednak kwot, które przekraczają wysokość połowy kapitału zakładowego. Przy niższych kwotach, wystarczająca jest decyzja prezesa zarządu. Utrudnieniem w procesie kredytowym może być udzielanie spółce pożyczek przez udziałowców oraz pojawiający się wymóg poręczenia wekslowego udziałowców. Należy również pamiętać, że podczas badania zdolności kredytowej spółki, sprawdzana jest nie tylko zdolność firmy, ale również jej udziałowców.

Innym przypadkiem jest spółka komandytowa, w której udziałowcem jest inna firma. Problem tutaj stanowi utrudniona możliwość dotarcia do beneficjenta rzeczywistego, zwłaszcza, gdy spółka posiada wielu udziałowców. Spółkę komandytową od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością różni fakt, że w komandytowej udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania finansowe własnym majątkiem.

Formalności, z którymi związany jest kredyt dla spółki oraz kredyt dla firmy, mogą wydawać się bardzo skomplikowane. Jednak po odpowiednim przygotowaniu i zaczerpnięciu niezbędnych informacji oraz rzetelnym przedstawieniu zdolności kredytowych, większość firm ma szansę na pozyskanie zewnętrznych środków finansowania.

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password