Ruszył konkurs na najlepszą pracę o etyce biznesu

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy
Verba Veritatis plakat

Ruszył konkurs Verba Veritatis, który nagradza najlepsze prace na temat etyki biznesu. To już XVI edycja tego prestiżowego wydarzenia, w którym mogą brać udział autorzy prac doktoranckich oraz podyplomowych. Konkurs powstał, aby zwiększać świadomość na temat etyki biznesu i przyczyniać się do jej upowszechnienia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny tegorocznej edycji został wzbogacony o kolejną kategorię. Nosi ona nazwę Diversity & Inclusion i w jej ramach przyznane zostaną Nagrody Różnorodności.

VERBA VERITATIS to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, studentów i absolwentów uczelni w Polsce, zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny. Konkurs organizowany jest przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego, pod patronatem merytorycznym Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych. Ma przyczyniać się do zwiększenia świadomości zagadnień etyki biznesu i ich powszechnego stosowania w praktyce działalności gospodarczej oraz umacniania postaw etycznych wśród przedsiębiorców i konsumentów na rynku.

Etyka w biznesie staje się coraz ważniejsza

Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach tematy związane z etyką w biznesie, odpowiedzialnością społeczną i klimatyczną sektora biznesu stają się coraz ważniejsze. Jest to widoczne zarówno w środowisku biznesowym, jak i w akademickim; dlatego jestem przekonany, że ten trend znajdzie odbicie w pracach nadsyłanych w tym roku. Dzięki Verba Veritatis już od piętnastu lat wzmacniamy zainteresowanie etyką i odpowiedzialnością biznesu na uczelniach w całej Polsce, wśród promotorów oraz studentów, przyszłych uczestników życia gospodarczego i społecznego. Wspólnota akademicka coraz mocniej włącza się w misję budowania odpowiedzialnego i zrównoważonego społeczeństwa przyszłości

– podkreśla prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Kapituły konkursu.

Do Konkursu przyjmowane są prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, MBA, doktorskie i habilitacyjne. Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłoszone do konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
  • Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).

Verba Veritatis z nową kategorią

Przewidziana łączna pula nagród w konkursie Verba Veritatis to minimum 10 tys. zł. W tegorocznej edycji przyznane zostaną ponadto Nagrody Różnorodności, o dodatkowej łącznej puli 5 tys. zł, ufundowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za najlepsze prace z nowej kategorii konkursowej, wprowadzonej w tegorocznej edycji: Diversity & Inclusion.

Poprzez przyznawanie nagrody za najlepsze prace o tematyce Diversity & Inclusion chcemy nagrodzić tych, którzy dzięki swoim badaniom dostarczają nam wiedzy, ale i nowych pytań, które mogą inspirować pracodawców. To istotne zwłaszcza dziś, gdy zastanawiamy się, po jakie rozwiązania sięgnąć, by odbudowa gospodarki prowadziła nas ku modelom opartym na włączaniu oraz korzystaniu z potencjału różnorodności. Bogatsi o tę wiedzę możemy skuteczniej zapobiegać wykluczeniu społecznemu i działać na rzecz zapewnienia każdemu i każdej z nas godnej pracy

– mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Konkurs pod patronatem ekspertów

Oceny prac dokona Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bolesława Roka (ALK), w której skład wchodzą osoby ze świata biznesu i nauki, specjaliści w dziedzinach związanych z etyką biznesu, zrównoważonym rozwojem i CSR. Przy ocenie prac kapituła weźmie pod uwagę m.in. takie kryteria jak: wartość merytoryczna pracy i jej znaczenie praktyczne, innowacyjność i warsztat naukowy.

Od 8 lat nie zdarzyło się, by całościowy werdykt Kapituły był przyjęty inaczej niż poprzez aklamację, bez głosów odrębnych, co uważam za wielką wartość pracy Kapituły. Niektóre prace budziły skrajne opinie, czasem emocje, a mimo to udało się znaleźć konsens i łącznik pomiędzy Członkami Kapituły, zawsze w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku

– zauważa Andrzej Chmielecki, Doradca ds. Raportowania Niefinansowego ZPF, Sekretarz Kapituły.

Patronem medialnym wydarzenia jest Banking Magazine. Ponadto konkurs został także objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznika Praw Obywatelskich. Partnerem Strategicznym konkursu są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Partnerem Głównym BEST S.A.

Zgłoszenia można przysyłać do 31 lipca.
Więcej informacji, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie ZPF: https://zpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis/o-konkursie/

Podobne wpisy