Zmiany związane z kontem VAT w Idea Banku

Od 1 listopada 2019 r. zmieniają się zasady korzystania z rachunku VAT w kontach firmowych Idea Banku.

Na czym polega zmiana?

Już od 1 listopada 2019 r. klienci zyskują szerszy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT. Od tej daty z rachunku VAT można opłacać:

  • składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • VAT, w tym VAT z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetki za zwłokę w VAT lub odsetki za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • CIT oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w CIT oraz odsetki od zaliczek na ten podatek,
  • PIT oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w PIT oraz odsetki od zaliczek na ten podatek,
  • podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetki od przedpłat podatku akcyzowego, należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności.

Jak teraz zlecę przelew do ZUS-u?

  • Przelew do ZUS-u nadal można zlecić jako przelew zwykły. Po wybraniu z książki odbiorców lub wpisaniu numeru konta należącego do ZUS automatycznie pojawi się konto VAT przypisane do danego konta rozliczeniowego. Jeżeli na koncie VAT będą znajdowały się środki, pobierzemy je w pierwszej kolejności. Brakującą kwotę uzupełnimy z konta rozliczeniowego.
  • Jeśli ZUS opłacany jest stałym zleceniem, nie trzeba nic zmieniać. Wszystkie zaplanowane płatności zrealizujemy w pierwszej kolejności ze środków zgromadzonych na koncie VAT.

Jak teraz zapłacę do urzędu skarbowego podatki inne niż VAT?

  • Przelewy za większość podatków płaconych do urzędu skarbowego mogą zostać opłacone z konta VAT. Podczas zlecania przelewu do urzędu skarbowego, po wybraniu odpowiedniego formularza, automatycznie pojawi się konto VAT. W pierwszej kolejności środki będą pobrane z konta VAT, a ewentualna brakująca kwota zostanie uzupełniona z konta rozliczeniowego.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 62 b ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password